• Français
    • English
    • Polski

Kontakt

Renata Cabas
traductionspl@yahoo.fr

Zgodnie z Rozporzadzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych), zebrane dane będą przekazywane następującemu, jedynemu odbiorcy: Renata Cabas. Ta strona nie stawia sobie za cel przetwarzanie danych osobowych. Jesli jednak zdarzy się, ze będą one przetwarzane, dane te będą przechowywane przez 1 miesiąc. Mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych, sprostować je, zażądać ich usunięcia lub skorzystać z prawa do ograniczenia ich przetwarzania. Więcej informacji na temat swoich praw można znaleźć na stronie internetowej https://gdpr.pl/baza-wiedzy/akty-prawne/interaktywny-tekst-gdpr Aby skorzystać z tych praw lub jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące swoich danych w tym systemie, należy skontaktować się z: traductionspl@yahoo.fr

 

 

Prawa autorskie/zdjęcia: © 2009-2023. Depositphotos Inc., USA. Tous droits réservés.
Web hosting : Viaduc
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Komentowanie jest wyłączone